Přistání s Boeing 737-400

Z FSX
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Václav Dajbych

Simulátor: FS2000

Úroveň: Začátečník

Ke cvičení přistání můžete používat dráhu na Cape Canaveral na Floridě, kde přistávají raketoplány vracející se z oběžné dráhy. Tato dráha je dvakrát širší než je obvyklé, z důvodu horší manévrovatelnosti raketoplánu do stran. Má ještě jednu výhodu. Blízko ní je ještě jedna dráha, ze které můžeme startovat:
Airport ID: KXMR
Airport name: AF Station Skid Strip
Global region: North America
Country/Region: United States
State/Province: Florida
City: Cape Canaveral
Runway: 31

Pro informaci: na levoboku můžete vidět startovací komplex 39A a 39B Kennedyho kosmického střediska. Ta velká budova je hala VAB - 160 metrů vysoká o půdorysu 158 x 218 metrů. Dráha, na které budete, přistávat je dlouhá 4600 metrů a 90 metrů široká. Před ní a za ní jsou 300 metrů dlouhé bezpečnostní prahy.

Nácvik vzletu

737-400-pfd.jpg 737-400-thottle.jpg

Přesvědčte se, že je letadlo ve středu dráhy a směřuje rovně na její konec. Přepněte se do Spot Plane View a podívejte se, zda-li se vám samovolně hýbá směrovka ze strany na stranu. Pokud ano, stiskněte Alt Gr, vysuňte nabídku Controls a z nabídky Options zvolte příkaz Assignments... Z nabídky Event category zvolte Control surface commands a z nabídky Assignment list vyberte Center ailerons and rudder. Toto ovládání si zapamatujte, popřípadě změňte tak, aby vám vyhovovalo. Tlačítko, které si tak zvolíte totiž musíte držet neustále, když jste na zemi a nemáte vysokou rychlost.

Motory nastartujete klávesovou zkratkou CTRL + E. Pokud je letadlo zabrzděno parkovací brzdou, stiskněte tlačítko pro Apply/Relase Brakes, čímž odbrzdíme parkovací brzdu (většinou se jedná o klávesu . nebo zkratku CTRL + .). Před startem seřiďte výškoměr tak, aby ukazoval výšku 0 stop a nastavte Flaps na 1. Poté zvyšujte tah až na devadesát procent. Až bude vaše rychlost přes 130 knots, začněte pomalu zvedat letadlo. Po asi třech sekundách vzlétnete. V tu doby byste měli mít náklon 8 až 10 stupňů. Po dalších třech sekundách zatáhněte podvozek.

737-400-baro.jpg
Stoupejte pod úhlem 16 až 18 stupňů do výšky 2 000 stop. Až jí dosáhnete, srovnejte náklon a snižte tah na 40 procent a udržujte rychlost 210 uzlů. Točte mírně doprava na požadovaný směr 330.


Nácvik přistání

Nastavte v ztlakové klapky (Flaps) na 15 a držte rychlost 155 knots. Běžný úhel klesání jsou 3°. Až budete nad prostorem letiště, vaše výška by měla být asi 200 stop. Těsně před dráhou zdvihněte náklon do kladných hodnot a naplno spoilery. V tu chvíli byste měli mírně klesat. Až se dotknou zadní kola země, opatrně snižujte náklon, až se dotkne země i přední kolo. Pak dejte zpětný tah a brzděte (Apply Brake). Až budete mít rychlost pouze 20 knots odbrzděte (Relase brake). Upravte tah motorů abyste udržovali rychlost pod 30 uzlů a sjeďte z přistávací dráhy na pojížděcí dráhu. Vztlakové klapky se většinou zasouvají až během popojíždění.

Postupem času se snažte přistávat v rychlosti 140 knots a spoilery vyklápějte právě když se hlavní podvozek dotkne země. Přední podvozek se země dotýká asi tři sekundy po hlavním.

Pojíždění

Letadlo se smí popojíždět jen po drahách, které jsou vyznačeny vprostřed žlutým pruhem nebo v noci po stranách modrými světly. Když přistane, vzápětí opouští dráhu do stran. Rychlost popojíždění by neměla být příliš vysoká, většinou nepřesahuje 30 knots na dlouhých úsecích, 15 knots na krátkých. Pro udržení rychlosti brzděte příkazem Apply Brake. Akceleruje se krátkodobým zvýšením tahu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje