Ovládání

Z FSX
Přejít na: navigace, hledání
Microsoft-sidewinder.png

Autoři: Václav Dajbych, Vít Dajbych

Simulátor: FSX, FS2004, FS2002, FS2000

Úroveň: Začátečník

Obsah

Hardware

K příjemnému ovládání letadla je nezbytný vhodný hardware. Existují herní zařízení speciálně navržené pro letecké simulátory. Výhodná je kombinace joysticku a volantu s pedály. Pokud neuvažujete o volantu, je nezbytný tříosý joystick. Měl by mít čtvrtou osu pro ovládání tahu letadla. Pokud nemáte několik monitorů, je dobré mít na joysticku poziční klobouček.

Ovládací plochy

Control-surfaces.jpg

Na obrázku jsou popsány hlavní ovládací prvky letadla a jeho motoru v angličtině.

Throttle — tah — otáčením páky od těla se tah zvyšuje, otáčením směrem k tělu naopak snižuje.

Ailerons — balanční křidélka — klopením páky vlevo se levé křidýlko vyklopí nahoru, pravé dolů. Totéž platí obráceně.

Elevator — výškové kormidlo — klopením páky od těla se ohne část vodorovné ocasní plochy dolů, směrem k tělu nahoru.

Rudder — směrové kormidlo — otočením páky doprava nebo stlačením pravého pedálu se ohne část svislé ocasní plochy doprava, otočením doleva nebo stlačením levého pedálu doleva.

Spoilers — vzdušné brzdy — jedná se o rušiče vztlaku, které se vyklápí proti směru letu na vrchní straně křídla. Jejich nejvyšší úhel vyklopení je kolem 75°. Vyklápí se v okamžiku dosednutí hlavního podvozku na VPD. U starších verzí simulátoru není vidět.

Flaps — vztlakové klaply na odtokové hraně křídla — čím více jsou vyklopeny, tím větší je vztlak ale i odpor. Jsou-li vyklopeny pod úhlem větší než 40°, mají brzdící účinek.

Slats — vztlakové klaply na náběžné hraně křídla — vyklápějí se automaticky v závislosti na vyklopení klapek na odtokové hraně křídla. U starších verzí simulátoru není vidět.

Ujistěte se, že máte zařízení správně kalibrováno a že zařízení umožní nastavení 0 — 100% aktivní zóny. Nyní zkuste nastavit ovládací plochy tak, jak je na obrázku. Měli byste to zvládnout zcela intuitivně.

Přepněte se do Spot Plane View a zkuste, ohýbají-li se klapky tak, jak je zde popsáno. Pokud ne, upravte nastevení: Stiskněte Alt Gr, vysuňte nabídku Options a z nabídky Controls zvolte příkaz Assignments… Na kartě Button/Keys nastavte klávesy nebo tlačítka, na kartě Joystick axes osy joysticku nebo volantu s pedály. Zaškrtnutím pole Reverse zrcadlově otočíte osu.

Nastavení simulátoru a hardwaru

Auto-rudder.jpg

Nejprve si nastavte grafiku (Alt Gr » Options » Settings » Display…). Poté stiskněte Alt Gr, vysuňte nabídku Aircraft a zvolte položku Realism Settings… Zde se nastavuje například tolerance havárie. V poli Flight controls odškrtněte pole Auto-rudder. Znamená to, že vám simulátor znemožní ovládání směrovky, pokud je letadlo ve vzduchu. Návod jak instalovat scenery je na samostatné stránce.

Příkazy

Seznam funkcí, které byste měli znát a bez váhání okamžitě vědět, jakým tlačítkem se ovládají.

Pohled

Locked Spot View — vnější pohled – F11.

2D Cockpit View — vnitřní pohled – F10.

Popis ovládání, seznam věcí, která se musí udělat nebo zkontrolovat před přistáním, během něj, informace o letadle a vaše poznámky:

Kneeboard — zápisník pilota – Shift + F10.

Pohyblivé plochy letadla

Landing Gear — vysunutí nebo zasunutí podvozku – G.

Brake (apply/release) — brzdění kol – . (tečka).

Flaps (extend incrementally) — vysunutí klapek – F7

Flaps (retract fully) — zasunutí klapek – F5

Spoilers (extend/retract) — rušiče vztlaku – ´ (čárka).

Pro vyrovnání letadla do vodorovného letu je nezbytné:

Elevator trim (down) — vyvážení výškového kormidla – Num 7.

Elevator trim (up) — vyvážení výškového kormidla – Num 1.

Pro létání na dopravních letadlech:

Autothrottle Engage (TOGA) — Take-Off / Go-Around – Ctrl + Shift + G.

Spoilers (arm) — Spoilers Armed – Shift + ´ (Shift + čárka).

Autopilot master (on/off) — Autopilot Disengage – Num 1.

Declarase throttle — ReverseF2.

Stojánka

Jetway – vstupní krytá chodba – CTRL + J.

Main exit – dveře kabiny – SHIFT + E.

Baggage Doors – dveře nákladového prostoru – SHIFT + E (chvilku držet) a poté ě.

Fuel Tank – cisterna s palivem – SHIFT + F.

Pushback – postrčení – SHIFT + P, následně otočení doleva +, nebo doprava ě. Pro ukončení postrku opět SHIFT + P.

Letadlová loď

Tail Hook (Extend/Retract) – brzdící hák – SHIFT + Q – jedná se o hák, který se chytne za brzdící ocelové lano letadlové lodi. Pokud se chytnete za první lano, byli jste pod sestupovou hladinou. Pokud přelétnete poslední lano, byli jste nad sestupovou hladinou. V takovém případě dejte plný tah, oblétněte dokola loď a zkuste přistát znovu.

Takeoff Assist (Arm/Disarm) – kotvení ke katapultu – SHIFT + I – na předním podvozku je systém kotvení k parnímu katapultu letadlové lodi. K ukotvení ke katapultu je nutné mít vysunutou kotvu.

Launch Bar (Extend/Retract) – startovací stěna – SHIFT + U – vyklopení nebo zaklopení startovací stěny za letounem.

Takeoff Assist (Trigger) – katapultování letounu – SHIFT + mezerník – katapultování letounu po startovací dráze. Přídavné spalování používejte až po opuštění paluby letadlové lodě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje