Navádění od radiomajáku k radiomajáku

Z FSX
Přejít na: navigace, hledání

Autor: John Shankland (přeložil Václav Dajbych)

Simulátor: FS2004

Úroveň: Začátečník

Flag-eng.png

Když jsem poprvé začal s leteckými simulátory, obvykle jsem vystoupal do virtuálního nebe a prostě létal kolem letiště, ze kterého jsem vzlétl. Procvičil jsem si vzlet, přistání a „létání kolem stožáru“, ale nikdy nic víc než to. Jistě, létal jsem i dále na jiná letiště, ale ta, na kterých jsem přistál, byla málo kdy ta, na která jsem chtěl doletět. To proto, že jsem nevěděl jak se navádět.

Snažil jsem se číst některé knihy na toto téma (před tím než Al Gore vynalezl Internet), ale cítil jsem, že knihy a články, které jsem četl, byly napsány pro lidi, kteří již věděli, jak se navádí. To mi vůbec nepomohlo. Zavolal jsem svého bratra, který bral lekce létání, a s jeho pomocí a značnou trpělivostí jsem na to nakonec přišel.

V tomto článku se vám pokusím vysvětlit, jak létat po virtuální obloze pomocí radiomajáků. Budu používat skutečné letecké mapy abych ukázal, jak se vytváří letový plán. Používání skutečných leteckých map přidává na skutečnosti. Vím, že Microsoft Flight Simulator obsahuje nástroj, který pro vás letový plán vytvoří, ale podle mého názoru to není zdaleka tak zábavné. Takže se pohodlně usaďte, uvolněte se a vychutnejte si tento nácvik… letadlo pilotuji já.

Obsah

Co je co

VOR je zkratka pro Very High Frequency Omni-directional Range (VKV všesměrový maják – pozn. překl.). V podstatě se jedná o pozemní rozhlasové stanice, které vysílají určité vlny přesně v daném směru. Radiový přijímač v letadle tyto vlny zachytí a zobrazí jejich směr v přístroji směrového vedení, zatímco letíte směrem k, nebo od radiomajáku.

Funguje to takhle. Představte si, že VOR vysílač je vypletené kolo, která má 360 paprsků. Tyto paprsky se nazývají radiály a každý představuje jeden radiální stupeň plného kruhu. S rádiem NAV naladíte frekvenci radiomajáku, ke kterému, nebo od kterého chcete letět a pak držíte směr podle konkrétní radiály dle vašeho výběru.

Pro účely tohoto tréninku používám výchozím Cessnu 172 v FS 2004. Také budu používat reálné letecké mapy z místa, kde žiji. Musím se omluvit, protože bydlím na středozápadě Spojených států, což znamená, že terén bude opravdu plochý… a nudný. Žádné velkolepé hory ani další vzácné rysy terénu. Ale na druhou stranu… je to ideální místo pro tento nácvik, protože tu nikde nejsou žádné orientační body! Vzhledem k tomu, že krajina je tak uhlazená, že je snadné se dostat z kurzu, je to místo, kde je navádění velmi užitečné.

Seznámení s kokpitem

Image016.png

Jako kdyby nebylo dost práce během letu se sledováním šesti hlavních přístrojů na panelu, přidám teď několik dalších. Vzal jsem si tyto screenshoty z 2D panelu, protože jsou čitelnější, ale pokud máte rádi létání s virtuálním kokpitem, jsou tam ty samé přístroje, i když se mírně liší od těch v 2D zobrazení. Nyní vám přiblížím přístroje, které budeme používat v tomto nácviku.

Začneme s rádii, protože bychom nechtěli létat k žádnému radiomajáku, kdybychom je nepoužívaly. Kokpit je vybaven dvěma komunikačními rádii a dvěma navigačními rádii. Ty navigační nazýváme NAV1 a NAV2. Na každém rádiu je tlačítko „Ident“. Když je na NAV1 nebo NAV2 naladěn radiomaják, můžeme určit, o který se jedná, stisknutím tohoto tlačítka a poslechem série tónů. Pokud v reálném světě naladíte radiomaják a nic neuslyšíte, je dost velká pravděpodobnost, že je mimo provoz. Na tento problém však v FS2004 nenarazíme.

Image017.png

Spolu s radiomajáky budeme používat měřič vzdálenosti, takzvaný DME. Je umístěn v pravém horním rohu 2D panelu. Tento šikovný malý displej vám pomůže několika různými způsoby. Ukáže, jak jste od radiomajáku daleko a rychlost vůči zemi v uzlech. V některých letadlech může také ukázat přibližnou dobu letu k radiomajáku. Vzhledem k tomu, že budete mít naladěny dva radiomajáky, je knoflík pro zapnutí DME mezi dvěma rádii.

Přijímače radiomajáků jsou umístěny na pravé straně panelu. Jak je naznačeno na obrázku, kolem přístroje je směrová stupnice. Neměla by být zaměněna s ukazatelem směru! Stupnice slouží k výběru určitého radiálu radiomajáku. Pro tento výběr slouží OBS volič na každém přijímači.

Image018.png

Vytvoření letového plánu

Letový plán pro tento nácvik byl vytvořen pomocí reálných leteckých map. Budeme vzlétat z malého letiště na sever od Indianapolis (KTYQ) a přistávat na letišti jižně od Chicaga (KIKK). V reálném životě je to skoro rovně, ale rozhodl jsem se letovou trať trochu upravit, abych jí okořenil.

Image019.png

Vytvořil jsem letové plány na mém notebooku, a když jsem létal, umístil jsem ho vedle sebe. To kvůli dvěma věcem… jednak to poskytuje veškeré informace, které potřebuji, a za druhé se cítím high-tech!

Pokud si chcete vytvářet letové plány jako já, můžete si zakoupit letecké mapy a další plánovací a navigačních pomůcky na místním letišti.

Položil jsem na své mapy pravítko a šel do práce. První úsek je z Indianapolis Executive (KTYQ) VPD 36 k Danville VOR. Podle mapy by to měl být kurz 281. Odtud bych se odklonil k Bioler VOR. Všimněte si, že trasa mezi těmito dvěma radiomajáky už na grafu je. Tyto cesty se nazývají Victor Airways (VA) a můžete jich na leteckých mapách vidět celu řadu (pouze na území USA – pozn. překl.). VA mi v tomto případě říká, že potřebuji z Danville VOR kurz 053 k Boiler VOR. Závěrečná etapa našeho letu vede z Boiler VOR ke Great Kankakee Airport (KIKK), které má VOR ve středu letiště! Budeme přistání na dráze 34.

Pojďme létat!

Image020.png

Po dokončení důkladné předletové kontroly uvolníme parkovací brzdy a pojíždíme na dráhu 36. Před najetím na ní provedeme předstartovní kontrolu. Naladíme rádio NAV1 na frekvenci 111,0 a nastavíme OBS na 281°. To je pro radiomaják Danville. Další rádio NAV2 naladíme na 115,1 a OBS nastavíme na 053° na radiomaják Boiler.

Proč se nic neděje? No, protože sedíme na zemi. Až nabereme nějakou výšku, probere se přijímač k životu… slibuji! V současné době máme povolení k odletu z dráhy 36 západním směrem. Zkontrolujeme, zda je vše v pořádku, lehce najedeme na dráhu, vyrovnáme, jemně přidáme výkon a vzlétneme!

Image021.png

Po vzletu a zasunutí klapek stoupáme do 1 500 stop. Po dosažení této výšky se obracíme na kurz 281. Brzy uvidíme, jak se na displeji DME ukáže vzdálenost k radiomajáku Danville.

Když používáme tlačítko Ident na rádiu NAV1, které je aktivní, uslyšíme řadu tónů morseovky. Podle našeho letového plánu, by se mělo ozývat „–••–• –• •••–“. Pokud slyšíte toto, jste naladěni na správný radiomaják. Pokud ne, zkontrolujte frekvenci.

Image022.png

Jak se VOR1 stane aktivní, můžeme vidět, že jsme na kurzu 281 a sledujeme radiálu 281 k radiomajáku Danville. Jinými slovy, letíme k radiomajáku. Víme to pouhým pohledem na přístroj. Všimněte si, že je ve spodní části malá šipka směřující nahoru. Můžeme letět buď směrem k, nebo od radiomajáku. Klíčem k úspěchu je, abychom se ujistili, že máme voličem OBS správně vybranou radiálu.

Pokud necháte MS Flight Simulator vytvořit letové plány za vás, automaticky vybere i kurzy (pokud to skutečně uděláte a létáte na IVAO či VATSIM, řídicí letového provozu vás na takovou trať pravděpodobně ani nepustí – pozn. překl.), ale pokud si vytvoříte letové plány jako já, musíte být opatrní, kterou radiálu vyberete. Mnohokrát jsem přiložil pravítko tak, aby spojovalo střed radiomajáku a odletové letiště, a použil špatný radiál. Když se podíváte na cestu výše v článku, červená linie od KTYQ k radiomajáku Danville vypadá, jako že leží na radiálu 099. No, to leží… ale jen když letíte od tohoto radiomajáku. Když letíte k němu, musíte použít radiál opačný k 099, což je 281. Když se podíváte na plánek znovu, zjistíte, že na sebe vzájemně míří radiály 270 a 090, stejně tak 360 a 180.

Image023.png

Potom co jsme vzlétli, předpokládali jsme kurz 281, což byl do značné míry radiál, na kterém jsme měli být. Co se stane, když nejsme přesně na radiálu a musíme ten správný najít? Pokud letíme k radiomajáku, musíme letět přímo, aby náš kurz protínal radiál, po kterém chceme letět. Pro ilustraci jsem z kurzu vybočil doleva. Jehla ve středu přístroje VOR1 se přesune na pravou stranu, což naznačuje, že jsme nalevo od radiálu 281 a musíme odbočit vpravo abychom se na něj zase vrátili. Jak jsme se dostali blíže k radiálu 281, jehla se vrátila zpět do středu, jak ukazuje obrázek.

Zůstaneme na radiálu 281 ještě 1,5 námořní míle od radiomajáku Danville, kde změníme kurz na 053. Až se dostaneme velmi blízko radiomajáku Danville změníme kurz na Victor Airway na radiomaják Boiler, takže budeme přesně na radiálu 053. Zapnuté DME začne měřit k dalšímu radiomajáku. Rychle stiskneme tlačítko Ident a přesvědčíme se, že máme na rádiu NAV2 naladěnou správnou frekvenci.

Image024.png

Nakonec je na čase naladit na rádiu NAV1 frekvenci radiomajáku Kankakee. Naladíme frekvenci 111,60 a jehla se rychle otočí. Z našeho letového plánu víme, že mezi radiomajáky Boiler a Kankakee musíme mít kurz 311, takže voličem OBS vybereme 311.

Z Danville do Boiler je to poměrně krátký úsek. Zatím jde vše podle plánu.

V tuto chvíli letíme za pěkného počasí, ale pokud by tomu tak nebylo, museli bychom změnit své cílové letiště. Pokud jsme to neudělali už dříve, museli bychom přeplánovat cestu za letu. To je vždycky náročné, ale zato velmi záslužné, když se povede vyhnout velké nehodě rychlým a chladným uvažováním.

Přistání

Image025.png

Když jsme asi 1,5 míle od radiomajáku Bioler, začneme levou zatáčku na radiálu 311 směrem k radiomajáku Kankakee.

Jak můžete ze screenshotu vidět, to je velmi ploché místo. Nejsou tam žádné památky, hory, kopce, řeky, nebo cokoli jiného a proto se celkem hodí, že víme, kde jsme. To je důvod, proč učení navádění pomocí radiomajáků může být tak užitečné a zábavné!

Asi dvacet mil od letiště Kankakee odbočíme vlevo na radiálu 340. Děláme to proto, že současná radiála vede na střed letiště, zatímco my chceme přistát na dráze 34. Tím si vytvoříme nejlepší pozici pro přímé přiblížení (větší letiště, jako například Ruzyně, mají radiomajáky, které slouží k navedení přímo na určité dráhy – pozn. překl.). Letíme po radiále 340 k letišti Kankakee, a opravdu, dráha leží přímo před námi! Po kontrole před přistáním, během které uděláme sem tam nějaké přenastavení, můžeme šťastně přistát na zem!

Image026.png


Hodnocení

Image019.png Image027.png

Teď, když jsme bezpečně na zemi, můžeme porovnat náš letový plán se skutečnou trasou letu. Je důležité mít na paměti, že jsem změnil směr za účelem ukázat, jak najít radiál, který jsme hledali. Je to skoro jako v zrcadle!

Jsem spokojen s výsledky tohoto letu. Je to vždycky zábavné posadit se, prohlédnout si trasu letu a říct: „Udělal jsem dobrou práci!“ nebo „Kde je k čertu tohle za místo? Toto letiště nebylo na na letovém plánu!“ Ať tak či onak, prostě se bavit!

Se vším, co v této době směřuje k moderním systémům jako GPS a podobným (například k evropskému Galileo – pozn. překl.), považuji za velmi zajímavé a obohacující naplánovat lety s použitím skutečných leteckých map a navigačních pomůcek. Přiznávám se, že když jsem začínal, nemyslel jsem si, že bych byl schopen to udělat. Ale nevzdal jsem to a teď létám všude pomocí radiomajáků.

Doufám, že se vám tento nácvik líbil a toužíte i nadále zdokonalovat své naváděcí schopnosti. Pokud máte dotazy, komunita okolo Flight Simulatoru je plná nápomocných lidí, kteří si rádi najdou čas, aby vám pomohli. Internet je také skvělým místem k nalezení informací na toto téma.

Šťastný let! ✈

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje